Имот
Сграда
Вход
Етаж
Спални
Обща
площ
Цена
Статус
Промоции
Апартамент 1
1
1
А
1
2
111.87 кв.м
91 800
Продаден
Апартамент 2
2
1
А
1
2
111.99 кв.м
95 200
Продаден
Апартамент 3
3
1
А
1
2
142.73 кв.м
121 400
Продаден
Апартамент 4
4
1
А
1
2
119.41 кв.м
120 000
Продаден
 • Обзавеждане
 • Довършителни работи
Апартамент 5
5
1
А
2
1
78.6 кв.м
66 900
Продаден
Апартамент 6
6
1
А
2
1
82.5 кв.м
70 200
Продаден
Апартамент 7
7
1
А
2
2
133.12 кв.м
117 200
Продаден
Апартамент 8
8
1
А
2
2
130.74 кв.м
115 100
Продаден
Апартамент 9
9
1
А
2
2
108.96 кв.м
91 600
Продаден
Апартамент 10
10
1
А
3
1
78.61 кв.м
69 200
Продаден
Апартамент 11
11
1
А
3
1
82.48 кв.м
72 600
Продаден
Апартамент 12
12
1
А
3
2
133.09 кв.м
121 200
Продаден
Апартамент 13
13
1
А
3
2
130.72 кв.м
119 000
Продаден
Апартамент 14
14
1
А
3
2
108.94 кв.м
94 800
Продаден
Апартамент 15
15
1
А
4
1
78.58 кв.м
71 600
Продаден
Апартамент 16
16
1
А
4
1
82.49 кв.м
75 100
Продаден
Апартамент 17
17
1
А
4
2
133.1 кв.м
125 200
Продаден
Апартамент 18
18
1
А
4
2
130.73 кв.м
122 900
Продаден
Апартамент 19
19
1
А
4
2
108.97 кв.м
98 100
Продаден
Апартамент 20
20
1
А
5
1
78.62 кв.м
74 000
Продаден
Апартамент 21
21
1
А
5
1
82.49 кв.м
77 600
Продаден
Апартамент 22
22
1
А
5
2
133.11 кв.м
129 200
Продаден
Апартамент 23
23
1
А
5
2
130.73 кв.м
126 900
Продаден
Апартамент 24
24
1
А
5
2
108.96 кв.м
101 400
Продаден
Апартамент 25
25
1
А
6
1
77.87 кв.м
75 600
Продаден
Апартамент 26
26
1
А
6
1
81.73 кв.м
79 300
Продаден
Апартамент 27
27
1
А
6
2
131.87 кв.м
131 900
Продаден
Апартамент 28
28
1
А
6
2
129.54 кв.м
129 600
Продаден
Апартамент 29
29
1
А
6
2
107.98 кв.м
103 700
Продаден
Апартамент 30
30
1
Б
1
2
147.19 кв.м
119 300
Продаден
Апартамент 31
31
1
Б
1
1
80.95 кв.м
66 400
Продаден
Апартамент 32
32
1
Б
1
1
80.49 кв.м
66 100
Продаден
Апартамент 33
33
1
Б
1
2
107.71 кв.м
87 300
Продаден
Апартамент 34
34
1
Б
1
1
64.66 кв.м
52 400
Продаден
Апартамент 35
35
1
Б
2
2
129.78 кв.м
109 100
Продаден
Апартамент 36
36
1
Б
2
1
76.24 кв.м
64 900
Продаден
Апартамент 37
37
1
Б
2
2
113.68 кв.м
96 700
Продаден
Апартамент 38
38
1
Б
2
2
116.04 кв.м
97 500
Продаден
Апартамент 39
39
1
Б
2
1
66.12 кв.м
55 600
Продаден
Апартамент 40
40
1
Б
3
2
129.82 кв.м
113 000
Продаден
Апартамент 41
41
1
Б
3
1
76.24 кв.м
67 100
Продаден
Апартамент 42
42
1
Б
3
2
113.69 кв.м
100 100
Продаден
Апартамент 43
43
1
Б
3
2
116.04 кв.м
105 600
Продаден
Апартамент 44
44
1
Б
3
1
66.1 кв.м
60 200
Продаден
Апартамент 45
45
1
Б
4
2
129.85 кв.м
116 900
Продаден
Апартамент 46
46
1
Б
4
1
76.36 кв.м
69 500
Продаден
Апартамент 47
47
1
Б
4
2
113.69 кв.м
103 500
Продаден
Апартамент 48
48
1
Б
4
2
116.04 кв.м
104 300
Продаден
Апартамент 49
49
1
Б
4
1
66.09 кв.м
59 500
Продаден
Апартамент 50
50
1
Б
5
2
129.79 кв.м
120 800
Продаден
Апартамент 51
51
1
Б
5
1
76.23 кв.м
71 700
Продаден
Апартамент 52
52
1
Б
5
2
113.68 кв.м
106 900
Продаден
Апартамент 53
53
1
Б
5
2
116.06 кв.м
108 000
Продаден
Апартамент 54
54
1
Б
5
1
66.11 кв.м
61 500
Продаден
Апартамент 55
55
1
Б
6
2
129.8 кв.м
124 700
Продаден
Апартамент 56
56
1
Б
6
1
76.24 кв.м
74 000
Продаден
Апартамент 57
57
1
Б
6
2
113.75 кв.м
110 400
Продаден
Апартамент 58
58
1
Б
6
2
116.03 кв.м
111 400
Продаден
Апартамент 59
59
1
Б
6
1
66.09 кв.м
63 500
Продаден
Апартамент 60
60
1
Б
7
2
129.79 кв.м
124 600
Продаден
Апартамент 61
61
1
Б
7
1
76.23 кв.м
74 000
Продаден
Апартамент 62
62
1
Б
7
2
113.68 кв.м
119 500
Продаден
Апартамент 63
63
1
Б
7
2
116.04 кв.м
122 000
Продаден
Апартамент 64
64
1
Б
7
1
66.1 кв.м
63 500
Продаден
Апартамент 65
65
1
Б
8
2
138.09 кв.м
136 800
Продаден
Апартамент 66
66
1
Б
8
3
218.46 кв.м
225 100
Продаден
Апартамент 67
67
1
Б
8
3
176.88 кв.м
175 200
Продаден
Апартамент 68
68
1
Б
9
2
138.2 кв.м
136 900
Продаден
Апартамент 69
69
1
Б
9
3
218.46 кв.м
265 000
Продаден
Апартамент 70
70
1
Б
9
3
176.83 кв.м
175 100
Продаден
Апартамент 71
71
1
Б
10
2
138.08 кв.м
140 900
Продаден
Апартамент 72
72
1
Б
10
3
218.46 кв.м
231 600
Продаден
Апартамент 73
73
1
Б
10
3
176.82 кв.м
180 400
Продаден
Апартамент 74
74
1
Б
11
2
137.32 кв.м
140 100
Продаден
Апартамент 75
75
1
Б
11
3
217.26 кв.м
230 300
Продаден
Апартамент 76
76
1
Б
11
3
176.32 кв.м
179 900
Продаден
Апартамент 77
77
1
В
1
2
116.31 кв.м
119 000
Продаден
 • Довършителни работи
Апартамент 78
78
1
В
1
2
126.24 кв.м
130 000
Продаден
 • Обзавеждане
 • Довършителни работи
Апартамент 79
79
1
В
1
2
114.66 кв.м
92 900
Продаден
Апартамент 80
80
1
В
1
2
127.21 кв.м
128 000
Продаден
 • Обзавеждане
 • Довършителни работи
Апартамент 81
81
1
В
2
2
131.26 кв.м
106 400
Продаден
Апартамент 82
82
1
В
2
1
84.65 кв.м
90 500
Продаден
 • Обзавеждане
 • Довършителни работи
Апартамент 83
83
1
В
2
1
84.86 кв.м
72 200
Продаден
Апартамент 84
84
1
В
2
2
105.04 кв.м
88 300
Продаден
Апартамент 85
85
1
В
2
2
118.75 кв.м
102 000
Продаден
Апартамент 86
86
1
В
3
2
131.27 кв.м
110 300
Продаден
Апартамент 87
87
1
В
3
1
84.66 кв.м
74 600
Продаден
Апартамент 88
88
1
В
3
1
84.87 кв.м
92 000
Продаден
Апартамент 89
89
1
В
3
2
105.05 кв.м
91 400
Продаден
Апартамент 90
90
1
В
3
2
118.75 кв.м
103 400
Продаден
Апартамент 91
91
1
В
4
2
131.29 кв.м
114 300
Продаден
Апартамент 92
92
1
В
4
1
84.67 кв.м
77 100
Продаден
Апартамент 93
93
1
В
4
1
84.88 кв.м
77 300
Продаден
Апартамент 94
94
1
В
4
2
105.06 кв.м
94 600
Продаден
Апартамент 95
95
1
В
4
2
118.81 кв.м
107 000
Продаден
Апартамент 96
96
1
В
5
2
131.27 кв.м
118 200
Продаден
Апартамент 97
97
1
В
5
1
84.66 кв.м
79 600
Продаден
Апартамент 98
98
1
В
5
1
84.89 кв.м
79 800
Продаден
Апартамент 99
99
1
В
5
2
105.07 кв.м
97 800
Продаден
Апартамент 100
100
1
В
5
2
118.91 кв.м
110 600
Продаден
Апартамент 101
101
1
В
6
2
131.26 кв.м
122 100
Продаден
Апартамент 102
102
1
В
6
1
84.65 кв.м
82 200
Продаден
Апартамент 103
103
1
В
6
1
84.86 кв.м
82 400
Продаден
Апартамент 104
104
1
В
6
2
105.06 кв.м
100 900
Продаден
Апартамент 105
105
1
В
6
2
118.76 кв.м
114 100
Продаден
Апартамент 106
106
1
В
7
2
131.27 кв.м
126 000
Продаден
 • Довършителни работи
Апартамент 107
107
1
В
7
1
84.66 кв.м
82 200
Продаден
Апартамент 108
108
1
В
7
1
84.87 кв.м
82 400
Продаден
Апартамент 109
109
1
В
7
2
105.05 кв.м
100 900
Продаден
Апартамент 110
110
1
В
7
2
118.75 кв.м
114 000
Продаден
Апартамент 111
111
1
В
8
2
112.49 кв.м
108 000
Продаден
Апартамент 112
112
1
В
8
1
72.28 кв.м
72 300
Продаден
Апартамент 113
113
1
В
8
1
72.28 кв.м
72 300
Продаден
Апартамент 114
114
1
В
8
2
124.63 кв.м
123 400
Продаден
Апартамент 115
115
1
В
8
2
137.67 кв.м
136 300
Продаден
Апартамент 116
116
1
В
9
2
112.51 кв.м
111 400
Продаден
Апартамент 117
117
1
В
9
1
72.29 кв.м
72 300
Продаден
Апартамент 118
118
1
В
9
1
72.29 кв.м
72 300
Продаден
Апартамент 119
119
1
В
9
2
124.64 кв.м
123 400
Продаден
 • Довършителни работи
Апартамент 120
120
1
В
9
2
137.73 кв.м
136 400
Продаден
Апартамент 121
121
1
В
10
2
112.49 кв.м
111 400
Продаден
Апартамент 122
122
1
В
10
1
72.28 кв.м
74 500
Продаден
Апартамент 123
123
1
В
10
1
72.3 кв.м
74 500
Продаден
Апартамент 124
124
1
В
10
2
124.65 кв.м
127 200
Продаден
Апартамент 125
125
1
В
10
2
137.83 кв.м
140 600
Продаден
Апартамент 126
126
1
В
11
2
112.48 кв.м
111 400
Продаден
Апартамент 127
127
1
В
11
2
144.46 кв.м
148 800
Продаден
Апартамент 128
128
1
В
11
2
132.12 кв.м
134 800
Продаден
Апартамент 129
129
1
В
11
2
137.69 кв.м
140 500
Продаден
Апартамент 130
130
1
В
12
2
111.45 кв.м
110 400
Продаден
Апартамент 131
131
1
В
12
2
144.64 кв.м
160 600
Продаден
Апартамент 132
132
1
В
12
2
133.05 кв.м
146 400
Продаден
Апартамент 133
133
1
В
12
2
136.44 кв.м
143 300
Продаден
Апартамент 134
134
2
Г
1
3
162.2 кв.м
160 000
Продаден
Апартамент 135
135
2
Г
1
2
110.66 кв.м
110 700
Продаден
Апартамент 136
136
2
Г
1
1
79.38 кв.м
73 000
Продаден
Апартамент 137
137
2
Г
1
0
41.34 кв.м
36 000
Продаден
Апартамент 138
138
2
Г
2
0
46.62 кв.м
43 000
Продаден
Апартамент 139
139
2
Г
2
2
100.98 кв.м
97 900
Продаден
Апартамент 140
140
2
Г
2
2
127.86 кв.м
127 800
Продаден
Апартамент 141
141
2
Г
2
1
79.88 кв.м
75 100
Продаден
Апартамент 142
142
2
Г
2
1
84.94 кв.м
84 900
Продаден
Апартамент 143
143
2
Г
2
0
42.2 кв.м
37 600
Продаден
Апартамент 144
144
2
Г
3
0
46.62 кв.м
43 800
Продаден
Апартамент 145
145
2
Г
3
2
100.98 кв.м
97 000
Продаден
Апартамент 146
146
2
Г
3
2
127.86 кв.м
126 500
Продаден
Апартамент 147
147
2
Г
3
1
79.88 кв.м
79 100
Продаден
Апартамент 148
148
2
Г
3
1
84.94 кв.м
86 700
Продаден
Апартамент 149
149
2
Г
3
0
42.2 кв.м
42 200
Продаден
Апартамент 150
150
2
Г
4
0
46.62 кв.м
57 400
Продаден
Апартамент 151
151
2
Г
4
2
100.98 кв.м
99 000
Продаден
Апартамент 152
152
2
Г
4
2
127.85 кв.м
147 000
Продаден
Апартамент 153
153
2
Г
4
1
79.87 кв.м
80 700
Продаден
Апартамент 154
154
2
Г
4
1
84.93 кв.м
89 200
Продаден
Апартамент 155
155
2
Г
4
0
42.19 кв.м
41 800
Продаден
Апартамент 156
156
2
Г
5
0
46.61 кв.м
46 200
Продаден
Апартамент 157
157
2
Г
5
2
100.97 кв.м
102 000
Продаден
Апартамент 158
158
2
Г
5
2
127.85 кв.м
129 200
Продаден
Апартамент 159
159
2
Г
5
1
79.88 кв.м
96 000
Продаден
Апартамент 160
160
2
Г
5
1
84.94 кв.м
88 500
Продаден
Апартамент 161
161
2
Г
5
0
42.2 кв.м
43 000
Продаден
Апартамент 162
162
2
Г
6
0
46.62 кв.м
47 500
Продаден
Апартамент 163
163
2
Г
6
2
100.98 кв.м
105 100
Продаден
Апартамент 164
164
2
Г
6
2
127.82 кв.м
133 000
Продаден
Апартамент 165
165
2
Г
6
1
79.84 кв.м
98 400
Продаден
Апартамент 166
166
2
Г
6
1
84.9 кв.м
101 800
Продаден
Апартамент 167
167
2
Г
6
0
42.16 кв.м
46 000
Продаден
Апартамент 168
168
2
Г
7
0
46.61 кв.м
63 100
Продаден
Апартамент 169
169
2
Г
7
2
100.93 кв.м
108 000
Продаден
Апартамент 170
170
2
Г
7
2
127.81 кв.м
140 600
Продаден
Апартамент 171
171
2
Г
7
1
79.84 кв.м
85 400
Продаден
Апартамент 172
172
2
Г
7
1
84.9 кв.м
110 500
Продаден
Апартамент 173
173
2
Г
7
0
42.16 кв.м
46 300
Продаден
Апартамент 174
174
2
Г
8
3
155.94 кв.м
179 300
Продаден
Апартамент 175
175
2
Г
8
3
138.42 кв.м
152 300
Продаден
Апартамент 176
176
2
Г
8
1
69.46 кв.м
80 600
Продаден
Апартамент 177
177
2
Г
8
2
123.25 кв.м
136 800
Продаден
Апартамент 178
178
2
Г
9
3
155.95 кв.м
190 300
Продаден
Апартамент 179
179
2
Г
9
3
138.41 кв.м
157 800
Продаден
Апартамент 180
180
2
Г
9
1
69.48 кв.м
83 400
Продаден
Апартамент 181
181
2
Г
9
2
123.27 кв.м
155 400
Продаден
Апартамент 182
182
2
Г
10
3
155.96 кв.м
202 500
Продаден
Апартамент 183
183
2
Г
10
3
138.39 кв.м
159 200
Продаден
Апартамент 184
184
2
Г
10
1
69.46 кв.м
85 500
Продаден
Апартамент 185
185
2
Г
10
2
123.39 кв.м
160 500
Продаден
Апартамент 186
186
2
Г
11
3
154.44 кв.м
177 600
Продаден
Апартамент 187
187
2
Г
11
3
137.03 кв.м
154 900
Продаден
Апартамент 188
188
2
Г
11
1
68.8 кв.м
82 500
Продаден
Апартамент 189
189
2
Г
11
2
122.07 кв.м
140 500
Продаден
Апартамент 190
190
2
Д
1
2
106.62 кв.м
109 200
Продаден
Апартамент 191
191
2
Д
1
2
115.27 кв.м
113 000
Продаден
Апартамент 192
192
2
Д
1
1
72.74 кв.м
69 400
Продаден
Апартамент 193
193
2
Д
1
2
102.23 кв.м
97 200
Продаден
Апартамент 194
194
2
Д
2
2
125.45 кв.м
123 000
Продаден
Апартамент 195
195
2
Д
2
2
120.29 кв.м
120 000
Продаден
Апартамент 196
196
2
Д
2
1
70.27 кв.м
63 300
Продаден
Апартамент 197
197
2
Д
2
1
71.59 кв.м
64 500
Продаден
Апартамент 198
198
2
Д
2
2
121.64 кв.м
116 700
Продаден
Апартамент 199
199
2
Д
3
2
125.45 кв.м
124 200
Продаден
Апартамент 200
200
2
Д
3
2
120.29 кв.м
119 000
Продаден
Апартамент 201
201
2
Д
3
1
70.27 кв.м
66 100
Продаден
Апартамент 202
202
2
Д
3
1
71.59 кв.м
67 300
Продаден
Апартамент 203
203
2
Д
3
2
121.64 кв.м
125 200
Продаден
Апартамент 204
204
2
Д
4
2
125.45 кв.м
125 400
Продаден
Апартамент 205
205
2
Д
4
2
120.29 кв.м
121 500
Продаден
Апартамент 206
206
2
Д
4
1
70.27 кв.м
71 700
Продаден
Апартамент 207
207
2
Д
4
1
71.59 кв.м
68 800
Продаден
Апартамент 208
208
2
Д
4
2
121.63 кв.м
121 600
Продаден
Апартамент 209
209
2
Д
5
2
125.45 кв.м
128 000
Продаден
Апартамент 210
210
2
Д
5
2
120.28 кв.м
125 000
Продаден
Апартамент 211
211
2
Д
5
1
70.27 кв.м
74 500
Продаден
Апартамент 212
212
2
Д
5
1
71.59 кв.м
70 900
Продаден
Апартамент 213
213
2
Д
5
2
121.63 кв.м
124 100
Продаден
Апартамент 214
214
2
Д
6
2
125.45 кв.м
130 500
Продаден
Апартамент 215
215
2
Д
6
2
120.29 кв.м
127 500
Продаден
Апартамент 216
216
2
Д
6
1
70.27 кв.м
75 800
Продаден
Апартамент 217
217
2
Д
6
1
71.59 кв.м
77 300
Продаден
Апартамент 218
218
2
Д
6
2
121.64 кв.м
125 300
Продаден
Апартамент 219
219
2
Д
7
2
124.42 кв.м
141 300
Продаден
Апартамент 220
220
2
Д
7
2
120.29 кв.м
138 000
Продаден
Апартамент 221
221
2
Д
7
1
70.33 кв.м
71 800
Продаден
Апартамент 222
222
2
Д
7
1
71.57 кв.м
78 000
Продаден
Апартамент 223
223
2
Д
7
2
121.61 кв.м
145 000
Продаден
Апартамент 224
224
2
Д
8
2
116.71 кв.м
126 000
Продаден
Апартамент 225
225
2
Д
8
2
131.77 кв.м
155 500
Продаден
Апартамент 226
226
2
Д
8
1
82.46 кв.м
92 300
Продаден
Апартамент 227
227
2
Д
8
1
84.44 кв.м
97 100
Продаден
Апартамент 228
228
2
Д
8
2
104.36 кв.м
112 700
Продаден
Апартамент 229
229
2
Д
9
2
116.8 кв.м
132 200
Продаден
Апартамент 230
230
2
Д
9
2
131.85 кв.м
159 500
Продаден
Апартамент 231
231
2
Д
9
1
82.37 кв.м
107 100
Продаден
Апартамент 232
232
2
Д
9
1
84.4 кв.м
95 300
Продаден
Апартамент 233
233
2
Д
9
2
104.32 кв.м
115 800
Продаден
Апартамент 234
234
2
Д
10
2
116.71 кв.м
134 500
Продаден
Апартамент 235
235
2
Д
10
2
131.85 кв.м
146 300
Продаден
Апартамент 236
236
2
Д
10
1
82.41 кв.м
93 100
Продаден
Апартамент 237
237
2
Д
10
1
84.44 кв.м
115 000
Продаден
Апартамент 238
238
2
Д
10
2
104.42 кв.м
127 300
Продаден
Апартамент 239
239
2
Д
11
2
116.79 кв.м
132 000
Продаден
Апартамент 240
240
2
Д
11
2
131.77 кв.м
150 200
Продаден
Апартамент 241
241
2
Д
11
1
82.37 кв.м
96 400
Продаден
Апартамент 242
242
2
Д
11
1
84.4 кв.м
98 800
Продаден
Апартамент 243
243
2
Д
11
2
104.32 кв.м
115 700
Продаден
Апартамент 244
244
2
Д
12
2
116.8 кв.м
146 000
Продаден
Апартамент 245
245
2
Д
12
2
131.81 кв.м
160 800
Продаден
Апартамент 246
246
2
Д
12
1
82.41 кв.м
101 400
Продаден
Апартамент 247
247
2
Д
12
1
84.49 кв.м
104 000
Продаден
Апартамент 248
248
2
Д
12
2
104.32 кв.м
124 100
Продаден
Апартамент 249
249
2
Д
13
2
115.58 кв.м
167 500
Продаден
Апартамент 250
250
2
Д
13
2
130.44 кв.м
140 800
Продаден
Апартамент 251
251
2
Д
13
1
81.52 кв.м
120 500
Продаден
Апартамент 252
252
2
Д
13
1
84.8 кв.м
103 000
Продаден
Апартамент 253
253
2
Д
13
2
104.85 кв.м
128 000
Продаден
Апартамент 254
254
2
Е
1
2
99.56 кв.м
89 600
Продаден
Апартамент 255
255
2
Е
1
1
72.81 кв.м
66 300
Продаден
Апартамент 256
256
2
Е
1
2
103.03 кв.м
96 800
Продаден
Апартамент 257
257
2
Е
1
2
98.15 кв.м
85 370
Продаден
Апартамент 258
258
2
Е
2
2
101.62 кв.м
87 400
Продаден
Апартамент 259
259
2
Е
2
1
78.75 кв.м
70 100
Продаден
Апартамент 260
260
2
Е
2
1
84.02 кв.м
75 600
Продаден
Апартамент 261
261
2
Е
2
2
119.67 кв.м
113 700
Продаден
Апартамент 262
262
2
Е
2
2
100.17 кв.м
85 200
Продаден
Апартамент 263
263
2
Е
3
2
101.62 кв.м
91 500
Продаден
Апартамент 264
264
2
Е
3
1
78.75 кв.м
75 600
Продаден
Апартамент 265
265
2
Е
3
1
84.02 кв.м
75 700
Продаден
Апартамент 266
266
2
Е
3
2
119.67 кв.м
120 000
Продаден
Апартамент 267
267
2
Е
3
2
100.17 кв.м
94 100
Продаден
Апартамент 268
268
2
Е
4
2
101.62 кв.м
94 500
Продаден
Апартамент 269
269
2
Е
4
1
78.75 кв.м
77 900
Продаден
Апартамент 270
270
2
Е
4
1
84.02 кв.м
83 100
Продаден
Апартамент 271
271
2
Е
4
2
119.67 кв.м
122 400
Продаден
Апартамент 272
272
2
Е
4
2
100.16 кв.м
93 100
Продаден
Апартамент 273
273
2
Е
5
2
101.61 кв.м
106 700
Продаден
Апартамент 274
274
2
Е
5
1
78.74 кв.м
84 300
Продаден
Апартамент 275
275
2
Е
5
1
84.02 кв.м
85 700
Продаден
Апартамент 276
276
2
Е
5
2
119.66 кв.м
118 400
Продаден
Апартамент 277
277
2
Е
5
2
100.16 кв.м
120 000
Продаден
Апартамент 278
278
2
Е
6
2
101.61 кв.м
101 600
Продаден
Апартамент 279
279
2
Е
6
1
78.75 кв.м
98 500
Продаден
Апартамент 280
280
2
Е
6
1
84.02 кв.м
86 500
Продаден
Апартамент 281
281
2
Е
6
2
119.67 кв.м
118 400
Продаден
Апартамент 282
282
2
Е
6
2
100.17 кв.м
100 100
Продаден
Апартамент 283
283
2
Е
7
2
101.62 кв.м
108 700
Продаден
Апартамент 284
284
2
Е
7
1
78.71 кв.м
83 400
Продаден
Апартамент 285
285
2
Е
7
1
84.01 кв.м
89 000
Продаден
Апартамент 286
286
2
Е
7
2
119.66 кв.м
128 000
Продаден
Апартамент 287
287
2
Е
7
2
100.14 кв.м
105 200
Продаден
Апартамент 288
288
2
Е
8
2
112.86 кв.м
119 600
Продаден
Апартамент 289
289
2
Е
8
1
73.12 кв.м
81 200
Продаден
Апартамент 290
290
2
Е
8
1
73.13 кв.м
96 200
Продаден
Апартамент 291
291
2
Е
8
2
104.89 кв.м
131 300
Продаден
Апартамент 292
292
2
Е
8
2
115.03 кв.м
126 500
Продаден
Апартамент 293
293
2
Е
9
2
112.89 кв.м
127 600
Продаден
Апартамент 294
294
2
Е
9
1
73.15 кв.м
83 400
Продаден
Апартамент 295
295
2
Е
9
1
73.15 кв.м
102 000
Продаден
Апартамент 296
296
2
Е
9
2
104.92 кв.м
115 400
Продаден
Апартамент 297
297
2
Е
9
2
115.03 кв.м
138 200
Продаден
Апартамент 298
298
2
Е
10
2
112.9 кв.м
141 100
Продаден
Апартамент 299
299
2
Е
10
1
73.15 кв.м
85 000
Продаден
Апартамент 300
300
2
Е
10
1
73.16 кв.м
81 200
Продаден
Апартамент 301
301
2
Е
10
2
104.9 кв.м
136 500
Продаден
Апартамент 302
302
2
Е
10
2
115 кв.м
125 300
Продаден
Апартамент 303
303
2
Е
11
2
112.86 кв.м
132 000
Продаден
Апартамент 304
304
2
Е
11
1
73.13 кв.м
82 600
Продаден
Апартамент 305
305
2
Е
11
1
73.13 кв.м
76 100
Продаден
Апартамент 306
306
2
Е
11
2
104.92 кв.м
115 400
Продаден
Апартамент 307
307
2
Е
11
2
115.03 кв.м
127 600
Продаден
Апартамент 308
308
2
Е
12
2
111.79 кв.м
131 000
Продаден
Апартамент 309
309
2
Е
12
1
72.41 кв.м
87 000
Продаден
Апартамент 310
310
2
Е
12
1
72.44 кв.м
83 300
Продаден
Апартамент 311
311
2
Е
12
2
103.91 кв.м
115 300
Продаден
Апартамент 312
312
2
Е
12
2
113.95 кв.м
144 500
Продаден
Няма имоти, отговарящи на зададените филтри
plan
Апартамент 12